đồng bộ 2 quá trình nhận và gửi message trong Chat Socket

hoainam17101990

New Member
16/2/12
28
0
1
Mình muốn thực hiện chương trình Chat giữa Server và Client trên console nhưng chưa biết làm sao để độc lập được 2 quá trình Read và Write.Tức là gửi tin và nhận tin độc lập với nhau.Ý tưởng của mình là tạo ra 2 luồng riêng,1 luồng để nhận tin và 1 luồng để gửi tin đi(viết 2 hàm nhận và gửi).Nhưng khi cho vào hàm main thì ko biết thực hiện như thế nào,vì trong hàm main thì các hàm được thực hiện 1 cách tuần tự nên quá trình gửi và nhận của mình cũng thực hiện tuần tự.
Hic,mình vướng mắc chỗ này mấy ngày hôm nay rồi,mong mọi người giúp đỡ
 

Kevin_HTTP

Member
18/2/12
53
8
8
Ðề: đồng bộ 2 quá trình nhận và gửi message trong Chat Socket

chương trình viết theo phương thức TCP hay là UDP.

nếu TCP thì khi client kết nối với server (tạo luồng) thì ở server phải có vector (hoặc mảng j đó) để lưu luồng vừa kết nối. và server kiêm luôn việc gửi dữ liệu đến tất cả client còn lại (xuất luồng được lưu trong vector thôi) tất nhiên loại trừ client muốn gửi dữ liệu.
 

hoainam17101990

New Member
16/2/12
28
0
1
Ðề: đồng bộ 2 quá trình nhận và gửi message trong Chat Socket

chương trình viết theo phương thức TCP hay là UDP.

nếu TCP thì khi client kết nối với server (tạo luồng) thì ở server phải có vector (hoặc mảng j đó) để lưu luồng vừa kết nối. và server kiêm luôn việc gửi dữ liệu đến tất cả client còn lại (xuất luồng được lưu trong vector thôi) tất nhiên loại trừ client muốn gửi dữ liệu.
TCP bạn ah.Hiện tại mình chỉ cần làm trường hợp đơn giản là Server chat trực tiếp với Client đã.Làm thế nào để tạo 2 luồng gửi và nhận song song với nhau.Nếu bạn có code thì có thể cho mình xem thì tốt quá.
 

Kevin_HTTP

Member
18/2/12
53
8
8
Ðề: đồng bộ 2 quá trình nhận và gửi message trong Chat Socket

TCP bạn ah.Hiện tại mình chỉ cần làm trường hợp đơn giản là Server chat trực tiếp với Client đã.Làm thế nào để tạo 2 luồng gửi và nhận song song với nhau.Nếu bạn có code thì có thể cho mình xem thì tốt quá.
uk. đưa mail mình gửi cho bài chat đơn giản.