Đề nghị admin can thiệp giúp....

nghiencuuJava

Member
18/3/10
216
0
16
Hi Admin

Tôi đã không đăng ký theo dõi comment tại topic "Hướng đi nào để Java được quan tâm hơn" nhưng hằng ngày vẫn nhận được nhiều mail thông báo khi có comment mới, tôi đã comment tại topic đó đề nghị ngừng việc gửi mail rồi nhưng không thấy có kết quả. Vậy nên phải lập topic này để nhờ Admin can thiệp. Admin vui lòng can thiệp gấp nha. Thanks so much!!!