Đưa dữ liệu vào database

vickent

New Member
18/3/13
15
0
1
29
Chào các ban.Mình muốn đưa dữ liệu vào các table trong mysql nhưng các dữ liệu mình đưa vào nếu có trong table rồi nó vẫn ghi.Mình muốn khi đưa dữ liệu vào table thì những dữ liệu trùng sẽ không ghi được nữa thì dùng câu lệnh nào trong mysql vậy.thanks
 

vickent

New Member
18/3/13
15
0
1
29
Vậy muốn kiểm tra trùng cho từng record rồi insert vào ta có thể dùng những hàm nào vậy anh
 

ninhc1010l

Member
14/1/12
170
16
18
Bạn viết hàm kiểm tra trùng nhau rồi kiểm tra thôi.
PHP:
public boolean checkExist(String keyword){
  // Code ở đây
}
 

vickent

New Member
18/3/13
15
0
1
29
Mình đang hỏi cái hàm để kiểm tra trùng mà.ý mình là khi mình lưu thông tin vào database thì những thông tin bị trùng chỉ ghi vào 1 lần thôi.bạn có thể nói rõ cách làm đoạn này không
 

ninhc1010l

Member
14/1/12
170
16
18
Bạn thử đoạn code này xem sao
PHP:
public boolean checkExist(String MaSV){
  boolean check=false;
  try{
    Class.forName("com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver");
    Connection con = DriverManager.getConnection("jdbc:sqlserver://localhost:1433;databaseName=QLSV", "sa", "123456");
    PreparedStatement ps=con.prepareCall("select * from SinhVien where MaSV='"+MaSV+"'");
    ResultSet rs=ps.executeQuery();
    check=rs.next();
  }catch(Exception ex){
  }
return check;
}
 

JackV

Administrator
Staff member
Bạn thử đoạn code này xem sao
PHP:
public boolean checkExist(String MaSV){
  boolean check=false;
  try{
    Class.forName("com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLServerDriver");
    Connection con = DriverManager.getConnection("jdbc:sqlserver://localhost:1433;databaseName=QLSV", "sa", "123456");
    PreparedStatement ps=con.prepareCall("select * from SinhVien where MaSV='"+MaSV+"'");
    ResultSet rs=ps.executeQuery();
    check=rs.next();
  }catch(Exception ex){
  }
return check;
}
Code cho luôn, tốt bụng thế, nói là kiểm tra trong db có hay không rồi mới quyết định insert hay không, không có hàm nào viết sẵn cho việc đó, vậy là đủ, để ngta động não nữa chứ.
 

ninhc1010l

Member
14/1/12
170
16
18
Trước em cũng rơi vào tình trạng kiểu lười lười như tnay nên cũng hiểu tâm lý. Cho cái thread này đóng nhanh để bạn ý còn làm việc khác :D
 

JackV

Administrator
Staff member
Trước em cũng rơi vào tình trạng kiểu lười lười như tnay nên cũng hiểu tâm lý. Cho cái thread này đóng nhanh để bạn ý còn làm việc khác :D
Cũng có thể là không phải người ta lười mà là người ta đang học, cần phải động não nhiều để tiến bộ thì sao