Đóng Gói Ứng Dụng

kienxx

Member
26/3/18
70
17
8
TPHCM
Hiện tại mình dùng IDE tạo file jar cho ứng dụng rồi convert về exe. Khi viết chương trình nhiều chức năng, cần import nhiều file jar vào thư mục lib thì sau khi làm như vậy. Thấy thư mục cảm giác ko được bảo mật, nhìn rối, v.v.. Cho mình hỏi có cách nào gộp các file jar trong thư mục lib lại ko?
Với app có muốn update. Hiện tại mình làm là khi có update là nó down nguyên thư mục mới về, cái cũ thì vô hiệu hóa. Ai bày mình cách để chạy file update rồi nó update vô cái cũ đc ko @@ xin cảm ơn.
 

haianhd

New Member
6/2/18
5
2
3
23
Hiện tại mình dùng IDE tạo file jar cho ứng dụng rồi convert về exe. Khi viết chương trình nhiều chức năng, cần import nhiều file jar vào thư mục lib thì sau khi làm như vậy. Thấy thư mục cảm giác ko được bảo mật, nhìn rối, v.v.. Cho mình hỏi có cách nào gộp các file jar trong thư mục lib lại ko?
Với app có muốn update. Hiện tại mình làm là khi có update là nó down nguyên thư mục mới về, cái cũ thì vô hiệu hóa. Ai bày mình cách để chạy file update rồi nó update vô cái cũ đc ko @@ xin cảm ơn.
Dùng Maven