tool

  1. D.A.N_3002

    [share] Tool Giúp Bạn Tra Các Dạng Từ Tiếng Anh

    Chào mọi người, hôm nay mình xin phép share một tool nhỏ tự viết giúp bạn tra các dạng của từ trong Tiếng Anh (Adj, V, N, ....) Link: https://drive.google.com/open?id=1XWGn7vToOXRnsJOOQtwHFT-lZ5_JAxn3 P/s : Vì từ điển còn hạn chế nên sẽ có 1 số từ không có, mong mọi người thông cả,