stomp

  1. macarong35

    Giới thiệu về Spring websocket

    Chào mọi người! Hôm nay mình sẽ làm môt bài hướng dẫn về Spring websocket, kiến thức trong bài là những cái mình đã tìm hiểu được, bạn nào thấy còn thiếu hay có sai sót gì thì bổ sung thêm nhé. Server: - Spring boot - Stomp - Maven Client: - Ajax Phần sau mình sẽ hướng dẫn các bạn xây dựng ứng...