share

  1. A

    Video Chia Sẻ Khóa Học Lập Trinh Android Miễn Phí

    Hôm nay mình xin chia sẻ khóa học lập trinh Android miễn phí, sau khi học xong 10 phần thì bạn hoàn toàn có thể tự xây dựng cho riêng mình một ứng dụng hoàn chỉnh. Khóa học bao gồm các phần: 01 Giới thiệu khóa học lập trình Android miễn phí 02 Cài đặt phần mềm Android Studio, Advanced REST...
  2. D.A.N_3002

    [share] Code Console Quản Lý Khách Hàng

    Chào mọi người, hôm nay mình share 1 Project Console quản lý Khách Hàng dành cho những bạn mới học có thể làm quen với Java :) :) Các chức năng : 1) Xem list khách hàng. Xem cách khách hàng đã được thêm từ trước. 2) Thêm khách hàng. Mỗi khách hàng gồm có 3 thông tin cơ bản: Tên, SĐT, ID -...