java code

 1. linhlinh11

  mọi người ơi giải giúp em đề bài này với ạ :((

  Cài đặt chương trình để quản lý HOADONDICHVU theo yêu cầu sau : Thông tin gồm: MaPhong,TenCuDan,SDT,DienTich,DonGiaPhi,ThanhTien Trong đó ThanhTien=DienTich*DonGiaPhi; Các chức năng cần thực hiện gồm : Thực hiện đặt các yêu cầu nhập sau : MaPhong : bắt đầu bằng chữ D DienTich : 54,75,90...
 2. D

  Java Stream for "tính cán bộ có lương cao nhất và tổng lương"

  admin cho e hỏi là cách để tính cán bộ có lương cao nhất và tổng lương cán bộ với ạ (em có để đầy đủ file code phía dưới ạ)
 3. Thanhpv

  Treetset Contains, Remove Not Working

  Chào các bạn. Mình có Class Segment như sau, kèm theo SegmentTest. setTest() không passed trong khi setTest2() passed. Điều này làm mình bối rối lần mấy hrs rồi mà chưa hiểu vì sao? Ai đó có thể xem giúp mình với. public interface Point extends Comparable { void setX(double value); void...