giúp

  1. L

    HƯỚNG DẪN Sắp tới mình tính làm youtube về android hoặc unity cơ bản, không biết có nhiều anh em newbie hứng thú không

    Mình sẽ làm youtube vừa dạy vừa học. Ai mắc vấn đề gì comment ngay dưới video mới nhất, vấn đề nào mình giải được lại làm video về vấn đề đấy. Những newbie sau này cứ mắc vào tìm trong kho vấn đề. Cũng tự giới thiệu mình mới là sinh viên năm cuối thôi, được cái trình độ sư phạm các bạn nhận xét...