english

  1. D.A.N_3002

    [share] Tool Giúp Bạn Tra Các Dạng Từ Tiếng Anh

    Chào mọi người, hôm nay mình xin phép share một tool nhỏ tự viết giúp bạn tra các dạng của từ trong Tiếng Anh (Adj, V, N, ....) Link: https://drive.google.com/open?id=1XWGn7vToOXRnsJOOQtwHFT-lZ5_JAxn3 P/s : Vì từ điển còn hạn chế nên sẽ có 1 số từ không có, mong mọi người thông cả,
  2. D.A.N_3002

    Verb Test - học động từ bất quy tắc tốt hơn

    Đây là một phần mềm giúp bạn học về các động từ bất quy tắc tốt hơn bằng cách đưa ra các Inf-V và bạn phải nhập các thể P2; Irr của từ đó. * Một số chức năng khác : -) "Verb Test" : Bắt đầu luyện tập. -) "Check Result" : Bạn có thể xem lại kết quả những lần Test trước. -) "Search Verb" ...