console

 1. quydtkt

  Cách sử dụng Java Scanner

  Chào các bạn, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách sử dụng Java Scanner Một vài ví dụ về Scanner để các bạn tham khảo. 1. Đọc input đầu vào 1.1 Đọc input từ console. JavaScanner1.java package com.mkyong.io; import java.util.Scanner; public class JavaScanner1 { public...
 2. quydtkt

  Đọc dữ liệu đầu vào từ System.console()

  Chào các bạn, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách đọc dữ liệu đầu vào từ System.console() Trong Java, có thể sử dụng System.console() để đọc dữ liệu input từ console. JavaSample.java package com.mkyong.io; import java.io.Console; public class JavaSample { public static...
 3. quydtkt

  Hướng dẫn cách đọc dữ liệu từ console trong Java

  Chào các bạn, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách đọc dữ liệu từ console trong Java Trong Java, có 3 cách để đọc dữ liệu từ console : System.console (JDK 1.6) Scanner (JDK 1.5) BufferedReader + InputStreamReader (Tiêu chuẩn) 1. System.console Kể từ JDK 1.6, các developer...
 4. quydtkt

  [Java I/O] Lấy thông tin input tiêu chuẩn trong Java

  Chào các bạn, trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách lấy thông tin input tiêu chuẩn trong Java Chú ý Hãy thêm khảo bài viết - 3 cách đọc dữ liệu từ console trong Java. Một ví dụ về cách đọc input đầu vào tiêu chuẩn trong Java package com.mkyong.pageview; import...
 5. D.A.N_3002

  [share] Code Console Quản Lý Khách Hàng

  Chào mọi người, hôm nay mình share 1 Project Console quản lý Khách Hàng dành cho những bạn mới học có thể làm quen với Java :) :) Các chức năng : 1) Xem list khách hàng. Xem cách khách hàng đã được thêm từ trước. 2) Thêm khách hàng. Mỗi khách hàng gồm có 3 thông tin cơ bản: Tên, SĐT, ID -...
 6. D.A.N_3002

  [Hỏi] Nhập tiếng việt bằng BufferedReader ?

  Chào mọi người, mình đang làm 1 Java Console và muốn người dùng nhập một chuỗi tiếng Việt, mình đã thử dùng BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in, "UTF-8")); Nhưng không dc :( Vậy có cách nào để đọc Tiếng Việt nhập từ Console không mọi người ?? Thanks All !!
 7. devtttq

  Nhập lại giá trị khi người dùng nhập sai

  Câu hỏi của mình là: Giả sử mình có 1 danh sách thông tin như sau:int id, int name, int age, String country, int phone, String email. Trong ứng dụng Console mình cho người dùng nhập dữ liệu đầu vào là những thông tin bắt buộc ở trên. Làm cách nào để khi người dùng nhập sai định dạng dữ liệu đầu...