challenge and quiz

  1. D.A.N_3002

    [challenge And Quiz] Tính Số Bánh Có Thể Làm

    Chào mọi người :):) Không biết forum mình có thích các Challenge and Quiz không ;) Hôm nay mình sẽ đăng 1 Challenge and Quiz nhỏ tìm được trên Reddit để mọi người làm cho vui ;) Đề bài : Mình đang muốn làm hai loại bánh là bánh Bí Ngô và bánh Táo. Nhưng bây giờ do nguyên liệu thiếu nên không...