Kết quả tìm kiếm

 1. thang7788

  Lỗi Eclipse MarketPlace

  Mình sử dụng bản Eclipse Luna .Nhưng khi mở MarketPlace thì nó thông báo lỗi vậy . Ai giúp mình được không ?
 2. thang7788

  Eclipse hỗ trợ html5

  Mình đang sử dụng Eclipse Luna viết mấy trang JSP cơ bản .Mình muốn sử dụng thẻ html5 nhưng trong Eclipse thông báo : Vậy có cách nào giúp eclipse hỗ trợ các thẻ html5 không mấy bạn ? .\ Giúp mình vs ...đang cần gấp.
 3. thang7788

  Phương thức MaxInactiveInterval() của Session

  Theo lý thuyết trên mình viết 1 đoạn code như sau : public class login extends javax.servlet.http.HttpServlet { @Override public void init(javax.servlet.ServletConfig config)throws javax.servlet.ServletException { super.init(config); } @Override public void...
 4. thang7788

  Phạm vi truy xuất trong servlet....

  Ai có thể phân tích giúp mình các phạm vi truy xuất kia khác nhau ở đâu không ? (Giải thích theo ý hiểu nhé...vì đọc ở trên mà mình vẫn không định hình được nó)
 5. thang7788

  Lỗi ServletContext...

  Mình viết 1 servlet như sau : import javax.servlet.annotation.WebServlet; @WebServlet(name = "ContextServletDemo", urlPatterns = {"/ContextServletDemo"}) public class ContextServletDemo extends javax.servlet.http.HttpServlet{ @Override public void init(javax.servlet.ServletConfig config)...
 6. thang7788

  Không kết nối được CSDL.

  Mình viết theo ví dụ trên mạng như sau : /* * To change this template, choose Tools | Templates * and open the template in the editor. */ package jdbcjava; import java.sql.DriverManager; /** * * @author Administrator */ public class MyJDBCConnect { String Host ;//Luu thong tin host...
 7. thang7788

  Cần giúp tài liệu học J2EE...

  Ai có kinh nghiệm học qua rồi giới thiệu giúp mình 1 vài cuốn... Sách trên mạng thì nhiều nhưng không biết quyển nào học được...
 8. thang7788

  Cần sách học J2EE...

  Mình đang học J2EE , cần tài liệu chi tiết về J2EE. Ai có kinh nghiệm J2EE giới thiệu giúp mình với :) Có link luôn thì càng tốt....
 9. thang7788

  Cách sử dụng mark() và markSupported() trong FileInputStream...

  Ai giúp mình cách sử dụng 2 phương thức mark() và markSupported() trong FileInputStream với... Giúp mình luôn một ví dụ demo nhé...
 10. thang7788

  Cần mô hình tổng quan của JDBC....

  Đọc bài viết này : http://congdongjava.com/forum/threads/kh%C3%A1i-ni%E1%BB%87m-v%C3%A0-c%C3%A1c-lo%E1%BA%A1i-k%E1%BA%BFt-n%E1%BB%91i-c%E1%BB%A7a-jdbc.85/ mà vẫn chưa hình dung được cấu trúc của JDBC . ở đây "Các JDBC driver chia thành 4 kiểu khác nhau.Chúng ta sẽ chia nó ra làm 2 phần..." đọc...
 11. thang7788

  Giúp làm hiển thị scrollpane....

  Mình viết 1 ví dụ đơn giản thế này : /* * To change this template, choose Tools | Templates * and open the template in the editor. */ package javaapplication; /** * * @author Administrator */ class KhungVe extends java.awt.Canvas { @Override public void...
 12. thang7788

  Làm sao để xóa ký tự trong tệp System.in

  Mình sử dụng 2 lệnh này a = scan.nextInt(); b=scan.nextLine(); để nhập dữ liệu ..Sau khi nhập xong 1 số kiểu int vào a thì trong tệp System.in còn chứa ký tự \n làm cho phương thức nextLine() tự động lấy ký tự đó vào b . Mình không biết làm sao để loại ký tự \n sau khi nhập xong a .Ai chỉ...
 13. thang7788

  Tiếp theo nên học cái gì .... Mình học xong Java cơ bản + awt & swing + kết nối cơ sở dữ liệu

  Mình học xong Java cơ bản + awt & swing + kết nối cơ sở dữ liệu... Giờ nên học sang J2ME hay J2EE hay học gì tiếp theo.... Mình muốn đồng thời thực hành thêm những phần đã học trước... Ai có kinh nghiệm chỉ giúp với...
 14. thang7788

  Hỏi về capacity trong ArrayList....

  Mình không hiểu capacity và ensureCapacity() có tác dụng gì trong ArrayList. ArrayList là một mảng động thì capacity có ý nghĩa gì trong việc sử dụng đâu ?
 15. thang7788

  sự khác nhau StringBuffer và StringBuilder ....

  Đang code mấy bài tập trong netbeans thì nó thông báo "Replace with StringBuilder" . Mình không hiểu 2 kiểu dữ liệu này khác gì nhau...
 16. thang7788

  lightweight là gì ?

  Đọc một số bài viết về lightweight mà vẫn chưa hình dung được nó là gì ? có tác dụng ra sao ? ai biết giải thích giúp mình với...
 17. thang7788

  Thắc mắc 1 chút về Panel trong awt...

  Mình muốn add một Panel vào 1 Frame... setLayout của Panel và Frame đều là null . Vậy khi mình add một thành phần vào panel thì các thành phần sẽ setLocation ở đây theo panel hay frame.
 18. thang7788

  Cần ví dụ về KeyPressed sử dụng tổ hợp phím

  Mình đang cần một ví dụ mẫu về keyPressed sử dụng tổ hợp phím ví dụ Ctrl+A... Bạn nào có thể viết giúp mình được không ? Và giải thích giúp mình viết tắt của VK_ trong KeyEvent được không ? :)
 19. thang7788

  Học Java qua mẫu chuyện vui craftman ....

  Một cuốn sách mình thấy là rất hay cho các bạn mới học java nhé ! http://www.mediafire.com/?bikidpa46zvy62w Thấy hay thì 'thanks' nhé...:):)
 20. thang7788

  Giải thích giúp mình với... khai báo final cho lớp window kế thừa Frame

  Tại sao phải khai báo final cho lớp window kế thừa Frame...Hoặc phải khai báo cho phương thức như hình dưới ... Ai giải thích giúp mình với....