Kết quả tìm kiếm

  1. le huy thang

    disconnect RMI client

    Mọi người ơi cho em hỏi tý: trong rmi làm thế nào để đóng một kết nối từ phía client ak tức là chương trình phía client connect vào server và làm thế nào để đóng kết nối lại mà không phải alt F4 chương trình phía client
  2. le huy thang

    XML với JDBC

    mọi người ơi cho mình hỏi chút! Mình có tìm hiểu thì biết WebRowSet giúp đổ dữ liệu ra XML file, nhưng mình chưa biết cách đồng bộ ngược trở lại CSDL như thế nào? mọi người giúp với!