Kết quả tìm kiếm

 1. B

  Ghi đè phương thức trùng tên của 2 interface...

  Mình có đoạn code sau : interface So1 { void hien(); } interface So2 { void hien(); } class abc extends so implements So1,So2 { public void hien() { System.out.println("so1"); } } Mình muốn hỏi là : Có cách nào để override phương thức bị trùng (hien()) cho từng...
 2. B

  Cần tìm giúp tài liệu Tìm-hiểu-ngôn-ngữ-cài-đặt

  Mình đang cần quyển giáo trình này ... http://www.kilobooks.com/threads/238631-T%C3%ACm-hi%E1%BB%83u-ng%C3%B4n-ng%E1%BB%AF-c%C3%A0i-%C4%91%E1%BA%B7t Mình mãi mà không thấy links nào ... Bạn nào có thì share cho mình nhé. Thanks !
 3. B

  Lỗi font trong web...

  Mình viết code như sau : <% String ten=request.getParameter("txtTen"); String luachon=request.getParameter("rdLuaChon"); String loai =request.getParameter("slLoai"); %> <html> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=UTF-8"/> <title>HTML</title> </head> <body> <h1>Tìm...
 4. B

  Giúp cấu hình apache tomcat để chạy servlet...

  Mình đọc mấy bài hướng dẫn cấu hình apache tomcat để chạy servlet , mà vẫn chưa hiểu cách cấu hình thế nào. Các biến CLASSPATH , CATALINA_HOME...loằng ngoằng quá.Chẳng biết chúng có tác dụng gì . Ai đó giúp mình với...
 5. B

  Các bản phân phối của Apache Tomcat

  Định cài Apache Tomcat mà chưa biết chọn bản phân phối nào , ai giúp mình với. Các bản phân phối của apache Tomcat khác nhau điểm gì .