Kết quả tìm kiếm

 1. B

  [Tutorial] Sử dụng Thread trong java

  Thứ 1 : Mình viết đoạn code sau : public void run() { for(int i=0;i<10;i++) { System.out.println(Thread.currentThread().getName()+":"+i); // Thread.sleep(1000); } System.out.println("Da xong"); } Mình không...
 2. B

  [Tutorial] Sử dụng Thread trong java

  Ai có tài liệu thực hành + code về đa luồng không ? Đang học cái này mà mù mờ quá.
 3. B

  [Tutorial] Sử dụng Thread trong java

  Vấn đề là luồng chính (main) in ra dòng "kết thúc chương trình" là dòng cuối cùng của thread chính. Mà kết quả của các luồng con sau đó mới được in ra . Vậy thì luồng chính (main) này đã được kết thúc trước 2 luồng con kia chưa ? hay đợi 2 luồng con được tạo ra trong main thực hiện xong mới kết...
 4. B

  Ghi đè phương thức trùng tên của 2 interface...

  Mình có đoạn code sau : interface So1 { void hien(); } interface So2 { void hien(); } class abc extends so implements So1,So2 { public void hien() { System.out.println("so1"); } } Mình muốn hỏi là : Có cách nào để override phương thức bị trùng (hien()) cho từng...
 5. B

  [Tutorial] Sử dụng Thread trong java

  Ở phần ghạch đỏ : Theo ví dụ ở phần "Người sử dụng tự định nghĩa Thread" thì có kết quả như sau : Mình muốn hỏi là khi luồng chính (main) thực hiện dòng cuối cùng của chương trình (Dòng in ra "Kết thúc chương trình") thì luồng đó kết thúc chưa hay nó đợi cho 2 luồng con thực hiện xong...
 6. B

  Cần tìm giúp tài liệu Tìm-hiểu-ngôn-ngữ-cài-đặt

  Mình đang cần quyển giáo trình này ... http://www.kilobooks.com/threads/238631-T%C3%ACm-hi%E1%BB%83u-ng%C3%B4n-ng%E1%BB%AF-c%C3%A0i-%C4%91%E1%BA%B7t Mình mãi mà không thấy links nào ... Bạn nào có thì share cho mình nhé. Thanks !
 7. B

  Lỗi font trong web...

  Mình viết code như sau : <% String ten=request.getParameter("txtTen"); String luachon=request.getParameter("rdLuaChon"); String loai =request.getParameter("slLoai"); %> <html> <head> <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=UTF-8"/> <title>HTML</title> </head> <body> <h1>Tìm...
 8. B

  Giúp cấu hình apache tomcat để chạy servlet...

  Mình cũng tìm hiểu rồi đấy thôi. Nhưng mỗi người viết 1 kiểu , lại mù tiếng anh nên khó quá. Ai biết giúp mình chút đi...
 9. B

  Giúp cấu hình apache tomcat để chạy servlet...

  Mình đọc mấy bài hướng dẫn cấu hình apache tomcat để chạy servlet , mà vẫn chưa hiểu cách cấu hình thế nào. Các biến CLASSPATH , CATALINA_HOME...loằng ngoằng quá.Chẳng biết chúng có tác dụng gì . Ai đó giúp mình với...
 10. B

  Các bản phân phối của Apache Tomcat

  Định cài Apache Tomcat mà chưa biết chọn bản phân phối nào , ai giúp mình với. Các bản phân phối của apache Tomcat khác nhau điểm gì .