Kết quả tìm kiếm

  1. H

    Core Java - Java nền tảng cho người mới bắt đầu

    Ắt hẳn, nhiều người khi vào topic này sẽ thắc mắc "Core java là gì ?" Câu trả lời ở đây CORE JAVA vs. ADVANCED JAVA? "Core Java" is AFAIK not an official, well-defined term. It is, however, the title of a book from Sun that introduces Java as a language and the most important parts of the...
  2. H

    CoreJava - bản tiếng Việt

    Giáo trình tiếng Anh thường hay hơn, vừa dễ hiểu, vừa sâu sắc, giải thích cặn kẽ, ví dụ đầy đủ... Tuy nhiên, nhược điểm của nó là...rào cản ngôn ngữ. Đối với mình, khi cần học nhanh, áp dụng liền, không cần hiểu sâu thì tài liệu tiếng Việt hữu ích hơn ^^