Kết quả tìm kiếm

 1. thongdoanvan

  Lâu lâu không có nói chuyện với ông bạn. Đợt tới tớ mua cái usb 3 g, anh em tha hồ mà liên hệ...

  Lâu lâu không có nói chuyện với ông bạn. Đợt tới tớ mua cái usb 3 g, anh em tha hồ mà liên hệ với nhau. He eh
 2. thongdoanvan

  Các bạn giúp mình xem code sai ở đâu với, set màu cho jframe

  Ðề: Đây là bài giải cho bạn : Code này là bạn design form trong Netbean. Vì thế, đọc sẽ rất khó hiểu. Nếu bạn có thể đưa nguyên cả Project lên. Thì dễ cho người xem nhiều hơn. private void RedActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) { if (evt.getActionCommand() == "Red") {...
 3. thongdoanvan

  Các bác giúp người bắt đầu với Struts với

  Ðề: Các bác giúp người bắt đầu với Struts với Struts à. Lâu không động quên hết. Struts gồm có 1, và 2. Vì nó là một FrameWork được dựa theo mô hình MVC 2. Vì vậy trước khi nghiên cứu Struts, bạn cần phải hiểu rõ tư tưởng của mô hình MVC. Và cần phân biệt được MVC-1, và MVC-2 MVC...
 4. thongdoanvan

  À, bạn cũng tham gia forum này à?

  À, bạn cũng tham gia forum này à?
 5. thongdoanvan

  HI. Thì người ta thanks mình. Bồ lại còn trọc tức nữa. Không sao, thông đang ở quê. Về quê thấy...

  HI. Thì người ta thanks mình. Bồ lại còn trọc tức nữa. Không sao, thông đang ở quê. Về quê thấy không khí rất dễ chịu.
 6. thongdoanvan

  HI, ghen ăn tức ở kìa. Khổ thân bồ công anh quá. He he

  HI, ghen ăn tức ở kìa. Khổ thân bồ công anh quá. He he
 7. thongdoanvan

  Hỏi: Làm sao để phần quyền người dùng từ Login Frame Sang Main Frame.

  Ðề: Hỏi: Làm sao để phần quyền người dùng từ Login Frame Sang Main Frame. Cậu muốn gán quyền, thì chỉ cần gán giá trị cho biến Static là xong. Ý của cậu là cứ phải có hai cái method Set, Get. Thì cậu mới gán giá trị cho biến Static à? Với lại cái bổ từ truy cập Private đó, cậu nghĩ sao?
 8. thongdoanvan

  Hỏi: Làm sao để phần quyền người dùng từ Login Frame Sang Main Frame.

  Ðề: Hỏi: Làm sao để phần quyền người dùng từ Login Frame Sang Main Frame. Chuẩn. Hình như đoạn này bạn chép từ sách ra. Nhưng mà cái này nó chỉ ý nghĩa với các biến thể hiện thôi bạn ạ. Vì vậy khi mà với những biến Static mà bạn cũng làm như vậy. Tức là bạn đang áp dụng một cách máy móc đó...
 9. thongdoanvan

  Hỏi: Làm sao để phần quyền người dùng từ Login Frame Sang Main Frame.

  Ðề: Hỏi: Làm sao để phần quyền người dùng từ Login Frame Sang Main Frame. Bổ xung thêm. ưu điểm của một biến Static là có thể truy nhập ở mọi nơi trong trương trình. Vậy thì bạn cho nó thêm ở đầu từ khóa Private với mục đích làm gì vậy?
 10. thongdoanvan

  Hỏi: Làm sao để phần quyền người dùng từ Login Frame Sang Main Frame.

  Ðề: Hỏi: Làm sao để phần quyền người dùng từ Login Frame Sang Main Frame. Để hiện thực đúng theo tính đóng gói của đối tượng chúng ta khai báo private static String loggedrole; public static String getLoggedrole() { return loggedrole; } public static void...
 11. thongdoanvan

  Nhập 1 chuỗi kiểm tra chuỗi có là chuỗi đối xứng ko

  Ðề: Nhập 1 chuỗi kiểm tra chuỗi có là chuỗi đối xứng ko Bạn làm thử với chuỗi này xem. Liệu có chuẩn không? 0123210
 12. thongdoanvan

  Nì. Làm tui bị mắng té tát rồi đấy.

  Nì. Làm tui bị mắng té tát rồi đấy.
 13. thongdoanvan

  [JSE guide]Đọc dữ liệu từ file excel trong Java

  Ðề: Đọc dữ liệu từ file excel trong Java Dọc them ở dây http://www.vogella.de/articles/JavaExcel/article.html#installation
 14. thongdoanvan

  Chào mừng ông bạn. Dạo này chả thấy ông online nhỉ/

  Chào mừng ông bạn. Dạo này chả thấy ông online nhỉ/
 15. thongdoanvan

  [JSE guide]Tạo hiệu ứng chữ nhấp nháy trên JFrame

  Ðề: Tạo hiệu ứng chữ nhấp nháy trên JFrame Nhưng mà thực tể nêu chay đoạn code trên thêm tốn tài nguyên. Mặt khác không ứng dụng gì trong thực tể cả.
 16. thongdoanvan

  [JSE guide]Tạo hiệu ứng chữ nhấp nháy trên JFrame

  Ðề: Tạo hiệu ứng chữ nhấp nháy trên JFrame Làm cái ảnh dộng mà dưa vào. Làm cái đó là nhanh và hiẹu năng nhất.
 17. thongdoanvan

  JSP mở màn cho sự bắt đầu mệt mỏi

  Ðề: JSP mở màn cho sự bắt đầu mệt mỏi Jsp, không phải là mẹt mà rất mẹt luôn. Anh em nào theo Java thì chuẩn bị tinh thần đi là vừa
 18. thongdoanvan

  [JSE guide]Lấy ra họ hoặc tên hoặc chữ lót trong tên

  Ðề: Lấy ra họ hoặc tên hoặc chữ lót trong tên Neu mà có khoảng trắng, thì cần phải chuẩn hóa. Sau dó split là ra
 19. thongdoanvan

  em hỏi cách dùng BufferedReader & FileReader để đọc file text

  Ðề: em hỏi cách dùng BufferedReader & FileReader để đọc file text Sai path thôi. src//docfile//doc.txt docfile; là gói chua file can dọc doc.txt;File cần dọc.
 20. thongdoanvan

  em hỏi cách dùng BufferedReader & FileReader để đọc file text

  Ðề: em hỏi cách dùng BufferedReader & FileReader để đọc file text Lỗi ngoại le. Thì tốt nhất là ném tất ra Exeption. Còn không doc duoc. Có lẽ là do path sai.