Kết quả tìm kiếm

 1. nickqueen

  Menu, biến, hàm, TCP/IP

  BT quản lí tiệm nét: phần client desktop Mình lập trình desktop. CÓ 1 số yêu cầu như saU cho cái menu: 1 main menu( cho có vậy thôi) gọi Menu(GUI) có cái menu cho tích chọn. Nhưng trước tiên thì hiện cái LOG ON. CÓ: Username+pass. Yêu cầu ( của mình): lưu user+pass...
 2. nickqueen

  Tổng quan về Java và hướng dẫn cài đặt JDK, Netbean

  Ðề: Tổng quan về Java và hướng dẫn cài đặt JDK, Netbean Xin trợ giúp: hiện tại máy mình load netbean hơi lâu tầm 30s. Mình muốn nó lad nhanh hơn= cách lượt bỏ đi 1 số gói load ko cần thiết: như mình hay lt = win app nên có thể là netbean load 1 số gói dư thừa, nay mình...
 3. nickqueen

  multi thread, client server, jframe

  Mình làm 1 trình server ( bai tập nhỏ): có giao diện là 2 button : start /stop server sẳn sinh thread hổ trợ client lập trình TCP/UDP khúc mắt: Quên: có khai báo ServerSocket, Socket contructor của TCPServer(Socket cs) khi tạo server có void run() Khó khăn là ko biết chèn code tạo multithread...
 4. nickqueen

  Cách lùi con trỏ lại trong java

  Ðề: Cách lùi con trỏ lại trong java Con trỏ? Trong java ko có khái niệm con trỏ! Chắc chắn là thế! ý bạn là "this". Từ this chỉ là đang ám chỉ đối tượng hiện tại đang nắm giữ thôi. Chỉ có tham chiếu hoặc tham trị. cái s= 1+1/2+1/3+.... ý là sao? nếu s có kiểu string thì cút nó ra String[]...