Kết quả tìm kiếm

 1. J

  Các bạn dùng trình GUI nào với MySQL

  Ðề: Các bạn dùng trình GUI nào với MySQL Bạn thường dùng phpMyAdmin để quản lý CSDL MySQL, nhưng nhược điểm là không trực quan, chạy chậm và khó sử dụng (đối với người quen sử dụng Access hay SQL Server). Để bổ sung chức năng này có các phần mềm SQL Manager for MySQL (bản quyền)..., trong đó...
 2. J

  Project Caro

  Project Caro I. BÀI TOÁN. Viết chương trình để thực hiện trò chơi đánh cờ caro (TicTacToe) trên mạng: Cho phép nhiều người chơi ở những máy khác nhau ở mọi nơi trên internet. Máy server tạo ra một Socket phục vụ kết nối từng cặp người tham gia chơi cờ caro. Theo từng ván cờ. Mỗi phiên là một...
 3. J

  Phương thức Undo

  javax.swing.text.Document txaNotepadDoc = txaNotepad.getDocument(); txaNotepadDoc.addUndoableEditListener(new UndoableEditListener() { public void undoableEditHappened(UndoableEditEvent e) { undoAction.addEdit(e.getEdit());//--dòng 1139 } }); Mong...
 4. J

  Thư viện RTF

  Ðề: Thư viện RTF //Set up the file formats and file choosers etc FileFormats = new String[]{".rtf",".txt",".java",".bat"}; FileDescriptions = new String[]{"Rich Text Format Files","Text Files","Java Source Files","DOS Batch Files"}; PicFileFormats = new...
 5. J

  Thư viện RTF

  Ðề: Thư viện RTF 1. DefaultStyledDocument The DefaultStyledDocument class has the following three-level tree structure: However, the structure of views is more complex because each paragraph view consists of one or more rows, which, in turn, contain text or image views. Thus, the view's...
 6. J

  Bài Tập Cơ Bản Đây_Calc

  Đây là 1 câu trong bài thi của lớp mình: Post cho anh em tham khảo ^^ Trong đó, có 1 vài lỗi ACE hoàn thiện dùm mình nhá....@_@ làm biến quá.... package cal; import javax.swing.SwingUtilities; import javax.swing.JOptionPane; import javax.swing.JPanel; import javax.swing.JFrame; import...
 7. J

  Thư viện RTF

  Ðề: Thư viện RTF Mong anh em giúp mình sử dụng cái thư viện Rick Text File này với: Bao gồm: 1. StyledEditorKit 2. RTFEditorKit 3. DefaultStyledDocument 4. MyUndoableEditListener
 8. J

  Game xì zach, Ai muốn tìm hiểu code Game Xizach. Code mẫu đây

  Ðề: Game xì zach, Ai muốn tìm hiểu code Game Xizach. Code mẫu đây bạn share game sao hình bạn không share lun hả bạn?
 9. J

  Mình cũng đang làm game Caro đây, cậu có thề llac với mình sớm ko? Cần hợp tác gấp lắm...

  Mình cũng đang làm game Caro đây, cậu có thề llac với mình sớm ko? Cần hợp tác gấp lắm...
 10. J

  Thư viện RTF

  RTF-Rick Text File Mình lưu tập tin (có 2 thuộc tính: private String fileName = "Untitled - JNotepad", fileType = "*.txt"; ) Em không rõ lắm phần này dù đã đọc nhìu tài liệu... private JMenuItem getMnuItemSaveAs() { if (mnuItemSaveAs == null) { mnuItemSaveAs = new JMenuItem()...
 11. J

  Find Text

  Ðề: Find Text vậy có phải tách từng từ ra ko? Mình để phương thức kiểm tra Khoangtrang() ổn chứ?
 12. J

  Find Text

  Ðề: Find Text cậu làm mình ... hic hic cậu bít phương thức lấy vị trí con trỏ chứ?
 13. J

  Find Text

  Ðề: Find Text Ví dụ muốn tìm từ "Mới", nhập vào txtFind(), sau đó get ra đem so sánh với từng từ trong vùng soạn thảo txtPane. Mình dùng indexOf(), nhưng chỉ dừng lại tại 1 từ... Chú ý hơn là lấy vị trí con trỏ..
 14. J

  Find Text

  Mình muốn tìm liên tiếp các từ trong 1 văn bản. Cái này hình như là phải chia ra từng từ. Mong các bạn giúp đỡ với... Theo mình lấy vị trí con trỏ, nếu con trỏ tại vị trí cuối văn bản option Search Down báo không tim thấy, ngược lại thì báo tìm thấy. public void Found(JTextField txtFind)...
 15. J

  Sort Demo

  Ðề: Sort Demo cố gắng phát huy nha nothing1010 @_@
 16. J

  Thông báo: Thành lập group lập trình CongdongJava Dev Group

  Ðề: Thông báo: Thành lập group lập trình Java Desktop Application Cho mình tham gia với...@_@ Bây giờ tạm thời đang thi nhưng thi xong thì có thể OK thoải mái hơn. Name : Hoàng Thanh Luân Year : 1988 Địa chỉ : TPHCM Yahoo : jb_hoangluan Email : jbhoangluan@gmail.com Phone : 0975.622.711
 17. J

  CongdongJava Dev Group: Lịch test đợt 1

  Ðề: CongdongJava Delelopment Team: Lịch test ui, có đợt 2 ko? Mình đang hoàn thành cái đồ án môn...bận quá...^^
 18. J

  Ghi file excel: Lấy nội dung chuỗi trong jTextfield và JComboBox đưa vào ô trong excel

  Ðề: Ghi file excel: Lấy nội dung chuỗi trong jTextfield và JComboBox đưa vào ô trong excel Mình tìm rồi và không thấy mục nào giải quyết được cả...Mong Huy giúp với...
 19. J

  Ghi file excel: Lấy nội dung chuỗi trong jTextfield và JComboBox đưa vào ô trong excel

  Ðề: Ghi file excel: Lấy nội dung chuỗi trong jTextfield và JComboBox đưa vào ô trong excel giúp mình với các bạn uj
 20. J

  Ghi file excel: Lấy nội dung chuỗi trong jTextfield và JComboBox đưa vào ô trong excel

  1. Lấy nội dung chuỗi trong jTextfield và JComboBox đưa vào ô trong excel. Cái này postay. Mong ACE giúp với.... Ví dụ lấy số: WritableSheet s2 = workbook.createSheet("Sheet2", 0); NumberFormat dp3 = new NumberFormat("#.###"); WritableCellFormat dp3cell...