Kết quả tìm kiếm

  1. J

    Can't connect to MySQL server on localhost(10061)

    Mình dùng phần mềm Navicat for MySQL để thao tác trên MySQL để chạy cơ sở dữ liệu cho ứng dụng Java. Nhưng đã đánh đúng user và pass mà sao nó cứ báo lỗi Can't connect to MySQL server on localhost(10061) này hoài, ai biết lỗi này fix sao chỉ mình với?
  2. J

    Xem dùm mình cái LoginForm với??!

    Các bạn xem dùm mình cái LoginForm này với, không biết lỗii gì mà kết nối csdl MySQL rồi (sử dụng Navicat for MySQL để giao tiếp với MySQL) mà đăng nhập nó không được? package tieuluan.ui.form; import tieuluan.tool.Dialog; import tieuluan.User; import tieuluan.db.DBUser; /** * *...