Kết quả tìm kiếm

 1. T

  [Hỏi] Điện toán đám mây Google App Engine

  Ðề: [Hỏi] Điện toán đám mây Google App Engine Những công cụ và cách up lên thì mình đã tìm hiểu và biết sơ qua 1 chút chút! Đề tài này cụ thể là viết 1 website tin tức chạy được trên GAE và viết bằng Java! |Vậy mình nên khái quát và viết như thế nào! Ví dụ như jsp servlet hoặc đại loại là ý...
 2. T

  [Hỏi] Điện toán đám mây Google App Engine

  Ðề: [Hỏi] Điện toán đám mây Google App Engine Build như bình thường là sao bạn nhỉ! Vì đây nó dùng công nghệ riêng của Google thì nó lại khác! Bạn có thể nói rõ hơn hướng tiếp cận đề tài này được không! Mình xem qua thì thấy hiện tại trên mạng có mã nguồn VOSAO cũng viết để chạy được trên...
 3. T

  Bạn giúp mình cái này với nhé! http://congdongjava.com/showthread.php?p=65099

  Bạn giúp mình cái này với nhé! http://congdongjava.com/showthread.php?p=65099
 4. T

  Bạn giúp mình cái này với nhé! http://congdongjava.com/showthread.php?p=65099

  Bạn giúp mình cái này với nhé! http://congdongjava.com/showthread.php?p=65099
 5. T

  Bạn giúp mình cái này với nhé! http://congdongjava.com/showthread.php?p=65099

  Bạn giúp mình cái này với nhé! http://congdongjava.com/showthread.php?p=65099
 6. T

  Bạn giúp mình cái này với nhé! http://congdongjava.com/showthread.php?p=65099

  Bạn giúp mình cái này với nhé! http://congdongjava.com/showthread.php?p=65099
 7. T

  Bạn giúp mình cái này với nhé! http://congdongjava.com/showthread.php?p=65099

  Bạn giúp mình cái này với nhé! http://congdongjava.com/showthread.php?p=65099
 8. T

  Bạn giúp mình cái này với nhé! http://congdongjava.com/showthread.php?p=65099

  Bạn giúp mình cái này với nhé! http://congdongjava.com/showthread.php?p=65099
 9. T

  Bạn giúp mình cái này với nhé! http://congdongjava.com/showthread.php?p=65099

  Bạn giúp mình cái này với nhé! http://congdongjava.com/showthread.php?p=65099
 10. T

  Bạn giúp mình cái này với nhé! http://congdongjava.com/showthread.php?p=65099

  Bạn giúp mình cái này với nhé! http://congdongjava.com/showthread.php?p=65099
 11. T

  Bạn giúp mình cái này với nhé! http://congdongjava.com/showthread.php?p=65099

  Bạn giúp mình cái này với nhé! http://congdongjava.com/showthread.php?p=65099
 12. T

  Bạn giúp mình cái này với nhé! http://congdongjava.com/showthread.php?p=65099

  Bạn giúp mình cái này với nhé! http://congdongjava.com/showthread.php?p=65099
 13. T

  Bạn giúp mình cái này với nhé! http://congdongjava.com/showthread.php?p=65099

  Bạn giúp mình cái này với nhé! http://congdongjava.com/showthread.php?p=65099
 14. T

  Bạn giúp mình cái này với nhé! http://congdongjava.com/showthread.php?p=65099

  Bạn giúp mình cái này với nhé! http://congdongjava.com/showthread.php?p=65099
 15. T

  Bạn giúp mình cái này với nhé! http://congdongjava.com/showthread.php?p=65099

  Bạn giúp mình cái này với nhé! http://congdongjava.com/showthread.php?p=65099
 16. T

  [Hỏi] Điện toán đám mây Google App Engine

  Hiện tại mình đang làm đề tài lập trình Web tin tức trên nền điện toán đám mây Google App Engine. Mọi người cho mình hỏi để bắt tay vào làm đề tài này mình cần trang bị những kỹ thuật và kỹ năng gì! Theo mình được biết thì sử dụng công nghệ này chỉ viết ứng dụng chứ chưa nghe nói là viết web tin...