Recent content by xomcomon

 1. xomcomon

  Hướng dẫn lập trình android cơ bản P1

  làm android = eclipse hay hơn netbean. :D
 2. xomcomon

  Bắt lỗi định dạng ngày tháng

  nếu đúng là date thì sẽ trả về 1 java.util.Date ko thì null :D
 3. xomcomon

  Bắt lỗi định dạng ngày tháng

  đây là mẫu check xem có phải ngày tháng hay ko. kể cả tháng 30 ngày, năm nhuận tháng 2 có 29 ngày. còn mấy thứ giới hạn năm thì bạn tự làm cũng được mà :) public class CheckDateOrNot { public static void main(String[] args) { String kiemtra="29-02-2012"; SimpleDateFormat...
 4. xomcomon

  Giúp em fix lổi này. Không Connect Database

  Ðề: Giúp em fix lổi này. Không Connect Database mỗi cái connect mà chia ra 1 đống hàm. mua dây buộc mình vãi luyện
 5. xomcomon

  quản lí nhân sự

  Ðề: quản lí nhân sự có kết nối cơ sở dữ liệu hay lưu ở đâu?
 6. xomcomon

  Cần pt tính tuổi khi biết ngày sinh String"1992-12-12"

  Ðề: Cần pt tính tuổi khi biết ngày sinh String"1992-12-12" import java.util.Calendar; import java.util.Date; /** * * @author Trinh Viet Van */ public class TinhSoNgay { final long ONE_HOUR = 60 * 60 * 1000L; public int Tinh(Date yourDate) { Calendar c =...
 7. xomcomon

  quản lí nhân sự

  Ðề: quản lí nhân sự cá kiếm vãi. mấy cái quản lý này khó ji` mấy <:-P
 8. xomcomon

  Cần pt tính tuổi khi biết ngày sinh String"1992-12-12"

  Ðề: Cần pt tính tuổi khi biết ngày sinh String"1992-12-12" convert về kiểu date rồi gán cho 1 biến thì tự làm nhé về date rồi thì có method getTimes nó sẽ trả về 1 số long số long của now - birthday ra 1 số long là miliseconds --> tự đổi ra năm hàm tổng quát kiểm tra xem chuỗi String...
 9. xomcomon

  quản lí nhân sự

  Ðề: quản lí nhân sự nhờ thế thì cũng chịu
 10. xomcomon

  Giải đề thi DBSJ cực khó của aptech!

  Ðề: Giải đề thi DBSJ cực khó của aptech! đề DBSJ chả có đề nào cực khó cả :D
 11. xomcomon

  Giúp cháu với các Bác, làm thế nào mà để mã hóa MD5 ở text pass trong trang login

  Ðề: Giúp cháu với các Bác ' or '1'='1 lặp cái đoạn này 1 chàng thì kể cả lớn hơn 100 =))
 12. xomcomon

  Giúp cháu với các Bác, làm thế nào mà để mã hóa MD5 ở text pass trong trang login

  Ðề: Giúp cháu với các Bác password <= 6 8-X
 13. xomcomon

  Giúp cháu với các Bác, làm thế nào mà để mã hóa MD5 ở text pass trong trang login

  Ðề: Giúp cháu với các Bác giả dụ câu lệnh login như này String a = "select * from Admin where username='" + jTextField_User.getText() + "' and password='" + jTextField_Pass.getText()+"'"; //passwordFiled thì sau cũng toString nên textfiled cho nhanh giờ nhập user name linh tinh là...
 14. xomcomon

  Giúp cháu với các Bác, làm thế nào mà để mã hóa MD5 ở text pass trong trang login

  Ðề: Giúp cháu với các Bác cộng như trên rùi dùng setString hoặc int thì ok :D