Recent content by Nancru

 1. Nancru

  Làm việc mà không cần bằng đại học?

  Hi Joe, my friend! Well, I was the person who asked that question. Back to 2010, I was a naive and moderate youngling, a "know nothing" John Snow. My high school score is not good, financial status didn't give me much choices, so instead of trying to go to a university, I chose a college one...
 2. Nancru

  HỎI Vietnamese Showbiz Scene or Crook Scene?

  Hi Joe, I think this topic you are following is very complicated, and we as Vietnamese, don't want to jump in and make discussion about it. Apparently, both Mrs. Nguyễn Phương Hằng and Mr. Võ Nguyễn Hoài Linh are not right at all. Mrs. Nguyễn Phương Hằng is a business woman but all she is...
 3. Nancru

  Why do many software engineers not like Java?

  Hi all, And yeah, I copied exactly the title of this post: https://www.quora.com/Why-do-many-software-engineers-not-like-Java To be honest that, I am some kind of old dog Java, who built boilerplate code from almost 10 years ago. Some functions, modules I wrote before can be easily attached to...
 4. Nancru

  Thuật toán quét IP

  Làm chưa mà biết nhanh ? Dãy Ipv4 có 4 cụm, mỗi cụm có giá trị từ 0->255. Vị chi là 256 giá trị, min của dãy sẽ là 0, và max của dãy là 256^4 = Integer.MAX_VALUE (no-signed). Ví dụ một dãy bất kỳ: 1.0.0.0 và 1.255.255.255. Em quy ra thành số và đặt chặn dưới = 16777216 và chặn trên =...
 5. Nancru

  Tổng hợp tài liệu được viết bởi Joe

  Thread này để tổng hợp các tài liệu được viết bởi Joe. Link download: https://www.dropbox.com/sh/bi1ux2rw8l16ovo/AADFV7LZLoeCUqgEjbo9T8bNa?dl=0 Bộ thư viện hiện tại bao gồm: - Java Basic (Part I) - Java Networking (Part II) - Java ThreadPool (Part III) - Examples Code (Cont...) **Lưu ý...
 6. Nancru

  a

  Lớp trẻ giờ có tâm lý được phục vụ và lười biếng 1 cách đáng kinh ngạc.
 7. Nancru

  Đếm số từ giống nhau trong file input rồi xuất ra file output

  1 triệu = code đầy đủ, comment dễ hiểu, free bug.
 8. Nancru

  Xin hỏi về sắp xếp trong List

  sử dụng interface Comparator để sort với Collections nhé public class TestComparator implements Comparator<CityInfo> { public int compare(CityInfo object1, CityInfo object 2) { return 1; } }
 9. Nancru

  [Tâm sự]

  Từ 2 mệnh đề: Suy ra, không có cái này đâu:
 10. Nancru

  Lấy url của database

  Mỗi JDBC khác nhau sẽ có những URL khác nhau, nên em phải tìm url thích hợp khi thay đổi DB. Ví dụ cho Oracle: jdbc: oracle:thin:scott/tiger@myhost:1521: orcl
 11. Nancru

  Nhờ giải đáp về hàm trong java

  You wanted to show him how to write a function. Joe wants to show you how to have responsible for your codes. That's relevance.
 12. Nancru

  Thắc mắc multi thread trong Head first Java

  Thử tạo 100 threads để chạy, đương nhiên là có đánh dấu số thứ tự của thread. Sẽ thấy rằng trình tự khởi tạo và start ko ảnh hưởng đến thứ tự xử lý của Threads. Tuy nhiên các máy tính ngày nay khá là mạnh, tới nỗi xử lý việc run() trong method còn nhanh hơn cả khởi tạo new Thread, nên việc nó...
 13. Nancru

  Giúp e làm bài tập chương trình quản lý danh sách các giao dịch nhà đất

  -> lưu trữ tổng số lần giao dịch cho từng loại. -> lưu trữ tổng số tiền giao dịch cho từng loại đem chia cho tổng số lần giao dịch cho từng loại = trung bình cho từng loại. -> lưu lịch sử và thông tin từng loại giao dịch theo ngày tháng được nhập vào rồi truy xuất trong cái list đó Miễn code...
 14. Nancru

  Nhờ tư vấn về vấn đề chuyển việc

  The point is: do you really want the title S.A (Software Architecture). Just like you, when I was fresh graduated, I aimed to be T.A(Technical Architecture, which I believe similar to S.A). But after 3 years, now, I'm 25, as a Data Engineer, who is controlling, managing and manipulating a huge...