Recent content by le huy thang

 1. le huy thang

  [HELP] File jar build từ NetBean 7.1.2 không chạy được trên máy tính!!!

  Bạn sửa lại như anh JackV là sẽ chạy được bằng cmd còn nếu vẫn chưa double click để chạy được thì bạn phải xem lại JVM của máy(chỉ dùng cho win thôi linux là lệnh 100%) chuột phải vào cái file .jar chọn open with... chọn biểu tượng java gì đó(bạn tự suy nha mình dùng linux nên không nhớ) nếu ok...
 2. le huy thang

  [Help] Kiểm tra giúp em đoạn code find sau sai ở đâu

  mình cũng là newbie thôi có gì cùng trao đổi nha! yahoo của mình là: huythang38
 3. le huy thang

  [Help] Kiểm tra giúp em đoạn code find sau sai ở đâu

  bạn dùng debug xem nó lỗi từ câu lệnh nào đi, không thì đưa toàn bộ code đi chứ thế này khó giúp bạn lắm
 4. le huy thang

  [HELP] File jar build từ NetBean 7.1.2 không chạy được trên máy tính!!!

  bạn thử dùng cmd: cd đến thư mục chứa file .jar rồi dùng: java -jar filename.jar nếu vẫn không được thì comment nha
 5. le huy thang

  disconnect RMI client

  Mọi người ơi cho em hỏi tý: trong rmi làm thế nào để đóng một kết nối từ phía client ak tức là chương trình phía client connect vào server và làm thế nào để đóng kết nối lại mà không phải alt F4 chương trình phía client
 6. le huy thang

  In theo hàng dọc ở console

  bạn thay print bằng println thôi!
 7. le huy thang

  [Thắc mắc] Hiển thị tiếng Việt không đúng trong Swing Java khi chạy file jar

  nếu chỉ đọc file thì bạn cứ thêm cái chuỗi mô tả như trên vào trong câu lệnh đọc file thôi, trên là mình dùng inputstreamreader, bạn có thể dùng nó với FileReader cũng được. chưa hiểu thì đọc bài của anh JackV ấy. anh ấy share trên đó
 8. le huy thang

  [Thắc mắc] Hiển thị tiếng Việt không đúng trong Swing Java khi chạy file jar

  ví dụ: //ghi OutputStreamWriter buff = new OutputStreamWriter(new FileOutputStream("unicode.txt"), "UTF-16"); //đọc InputStreamReader buff = new InputStreamReader(new FileInputStream("unicode.txt"), "UTF-16");
 9. le huy thang

  [Thắc mắc] Hiển thị tiếng Việt không đúng trong Swing Java khi chạy file jar

  nếu lưu xuống file thì bạn thử set unicode cho luồng ghi file xem
 10. le huy thang

  If...else if

  & là nếu biểu thức 1 sai sẽ không kiểm tra biểu thức thứ 2 && là kiểm tra cả biểu thức 2 dù cho biểu thức 1 sai dùng nó cũng không khác nhau lắm đâu quên một điều là else không có biểu thức kiểm tra bạn nhé nếu muốn kiểm tra thì bạn lại dùng tiếp else if if (t <= 15) {...
 11. le huy thang

  If...else if

  sai chỗ này bạn ơi: else if(15< t < 30){System.out.println("Bay gio di tan gai thi tuyet");} phải làà else if((t > 15)&(t < 30)){ System.out.println("Bay gio di tan gai thi tuyet"); } bạn sửa lại như trên là được thôi
 12. le huy thang

  Replace string trong java

  bạn thử dùng cách của mình trên xem, nếu chỉ thay mình chỗ đó mà không thay tất cả thì dùng mình replace thôi, file hay chuỗi thì cũng tương tự nhau thôi có gì đâu?
 13. le huy thang

  Replace string trong java

  Bạn dùng Regular Expression thử xem! ví dụ cho trường hợp của bạn: String source = "<chuỗi html nguồn của bạn"; String regex = "<chuỗi bạn cần thay thế>"; String replace = "sdfasdg"; //chuỗi sẽ thay thế vào source = source.replaceAll(regex, replace); //sẽ thay thế toàn bộ những chuỗi được...
 14. le huy thang

  Help Me !Cách kiểm trả một form đang mở và không cho mở form đó lên một lần nữa

  Ghi ra file cũng là 1 cách nhưng cách đó có nhiều bất cập. nếu chương trình bị tắt đột ngột bởi mất điện hay tắt bởi StackManager thì chương trình java của chúng ta không thể nhảy ra 1 ngoại lệ hay bất cứ sự kiện nào, thì lúc đó bạn ghi ra file bằng cách nào? Với lại việc đọc ghi file vừa phức...
 15. le huy thang

  Help Me !Cách kiểm trả một form đang mở và không cho mở form đó lên một lần nữa

  theo mình biết thì JVM có bộ tự dọn rác nếu trường hợp như bạn sảy ra thì JVM sẽ quản lý và tự động trả lại tài nguyên cho hệ thống! còn muốn chắc chắn hơn thì nên bắt ngoại lệ cho thật tốt.hihihi....