Recent content by lamlonghau

 1. lamlonghau

  Tổng quan về J2ME và hướng dẫn cài đặt IDE lập trình

  Ðề: Tổng quan về J2ME và hướng dẫn cài đặt IDE lập trình các bạn cho mình hỏi : là mình làm 1 cái project j2me bằng netbeen sau khi built nó sinh ra file. jar nhưng khi đem qua điện thoại thì các hình ảnh trong project không có (ở trên netbeen hình ảnh load lên bình thường, hình mình sử dụng có...
 2. lamlonghau

  A có ý tưởng hay tài liệu tham khảo lập trình game cờ tướng trên j2me không cho em xin với. Thanks

  A có ý tưởng hay tài liệu tham khảo lập trình game cờ tướng trên j2me không cho em xin với. Thanks
 3. lamlonghau

  Xin đổi giao diện cho code Java này

  Ðề: Xin đổi giao diện cho code Java này bạn sử dụng lookandfeel đi, cái này đẹp ah. Đây là code cho bạn tham khảo nà try { UIManager.setLookAndFeel("com.nilo.plaf.nimrod.NimRODLookAndFeel"); SwingUtilities.invokeLater(new Runnable() {...
 4. lamlonghau

  Help Ireport & netbeen 6.8

  Bạn nào biết cách add Ireport 4.0.1 vào Project sử dụng IDE netbeen 6.8 share mình với. Thanks
 5. lamlonghau

  Help Sử dụng look and feel

  Ðề: Help Sử dụng look and feel Mình cũng đang làm project và sử dụng look and feel quaqua bạn download thư viện ơ đây http://javabyexample.wisdomplug.com/java-concepts/37-core-java/65-20-free-look-and-feel-libraries-for-java-swings.html
 6. lamlonghau

  Java Game Programming - Video

  Ðề: Java Game Programming - Video bạn up link mediafile đi pạn, không down được. Thanks
 7. lamlonghau

  [Help] Gọi frame sau khi kết thúc

  Ðề: [Help] Gọi frame sau khi kết thúc Bạn dùng 1 biến cờ (flag = false) kiểm tra, nếu khi nào game kết thúc thì biến cờ bật lên (vd : flag = true) và khi này bạn có thể bắt sự kiện để show frame tiếp theo dựa vào biến flag này. Chúc bạn thành công!
 8. lamlonghau

  Help...ứng dụng của TimerTask()

  Ðề: Help...ừng dụng của TimerTask() Class TimerTask và Class Timer dùng để lập trình đa luồng trong J2ME, bạn vào google tìm code. Chúc bạn thành công!
 9. lamlonghau

  Cho mình hỏi về bài đầu tiên của J2ME

  Ðề: Cho mình hỏi về bài đầu tiên của J2ME Bạn phải sửa vài chổ mới được ah Bạn chưa kế thừa interface CommandListener, cái này để bắt sự kiện cho command public class hello extends MIDlet implements CommandListener Sau khi kế thừa xong bạn sẽ có phương thức sau : public void...
 10. lamlonghau

  Help Tiếng việt trong netbeen

  Ðề: Help Tiếng việt trong netbeen Cách hiển thị tiếng việt trong database thì mình làm được nhưng load lên netbeen thì không được Các bạn xem lại lỗi giúp mình nhé. thanks
 11. lamlonghau

  Help Tiếng việt trong netbeen

  Mình viết ứng dụng liên kết SQL server bằng netbeen nhưng khi load dữ liệu lên thì bị mã hóa hết, trong SQL các biến mình khai báo kiểu là nvarchar(max) khi thực hiện câu lệnh trong SQL thì hiển thị bình thường nhưng lên interface thì không được. Mong mọi người giúp đở!
 12. lamlonghau

  Kiếm người chỉ dẫn thực hành J2ME

  Ðề: Kiếm người chỉ dẫn thực hành J2ME Chào bạn, tôi cũng đang xem bên này nếu có gì không hiểu bạn có thể mail qua mình trao đổi thêm. Mail của mình llhau1990@gmail.com, chúc bạn thành công!
 13. lamlonghau

  sao lưu CSDL trong ứng dụng java desktop?

  Ðề: sao lưu CSDL trong ứng dụng java desktop? Bạn sử dụng câu lệnh SQL để tạo là ok rùi câu lệnh sql bạn tham khảo ở đây http://www.sqlteam.com/article/backup-and-restore-in-sql-server-full-backups Chúc bạn thành công!
 14. lamlonghau

  Vấn Đề Lấy Dữ Liệu Của Textfield -Help Me

  Ðề: Vấn Đề Lấy Dữ Liệu Của Textfield -Help Me bạn dùng hàm (tên jtextfield).getText(); là okey. muốn gán giá trị này qua textFiled 2 thì bạn có thể dùng như sau: tf1.setText( tf2.getText() ); (Nếu 2 textField nằm ở 2 class khác nhau thì bạn swr dụng tên class phía trước các textField) Chúc bạn...
 15. lamlonghau

  Hỏi 1 chút về lấp trình J2ME sử dụng SDK

  Ðề: Hỏi 1 chút về lấp trình J2ME sử dụng SDK Chào bạn! Bạn phải bỏ chọn create hello midlet để tự thiết lập lớp, còn kết quả chạy không được là do code bạn không đúng ấy. Trường hợp này khi bắt đầu học mình cũng như bạn. Còn trong điện thoại bạn chỉ có thể dùng file ảnh có đuôi .png thôi (...