Recent content by cuongvn_it

 1. C

  cho hỏi cách tạo một lớp kế thừa nhanh tróng 1 interface trong netbeans

  mình đã tạo 1 interface rồi.mình muốn tạo một super class mà không cần gõ cốt mà nó có thể implements interface ở trên.các phương thức trong super class sẽ cài đặt các phương thức trong interface nhưng không chứa nội dung trong thân hàm.ví dụ như : public interface A { void method1()...
 2. C

  cho xin tài liệu wml

  mình cần tài liệu wml : tiến anh và tiếng việt .tiếng việt thì càng tốt
 3. C

  Cấu hình Jboss trong NetBean

  Ðề: Cấu hình Jboss trong NetBean cho mình hỏi cấu hình jboss để làm gì vậy ?tác dụng của việc cấu hình jboss?
 4. C

  Kéo thả giao diện trong JSP ?

  Ðề: Kéo thả giao diện trong JSP ? Sau khi tạo 1 trang jsp bạn trọn tren thanh menu bar : Window - palette ,từ đó kéo thả giống như awt.
 5. C

  cách kết lối java với với Oracal ?

  mình đã biết cách kết lối java với access.mình muốn hỏi các bạn cách kết lối với oracal ? (chỉ cần bảo các điểm khác với khi kết lối với access)
 6. C

  tác dụng của JRE?

  Ðề: tác dụng của JRE? sorry ! hôm đó mình đang chán lản.
 7. C

  những plugin cho Eclipse

  các bạn ơi ,Eclipse cần cài đặt những plugin gì nhỉ?nó có tác dụng gì.mình đang học jsp/servlet thì plugin cần thiết là gì?mong các bạn bảo giúp
 8. C

  tác dụng của JRE?

  Ðề: tác dụng của JRE? nói thế đéo hiểu,lần sau đừng gửi thư chả lời nữa,để người khác chả lời
 9. C

  làm thế nào để sử dụng netbean để thực thi jsp/servlet ?

  Ðề: làm thế nào để sử dụng netbean để thực thi jsp/servlet ? tài liệu tham khảo toàn tiếng anh thế này ! cuộc đời bi đát quá.NetBeans thì chạy chậm như rùa.lại phải tìm hiểu Eclipse.có cách nào tự sát tốt nhất nhỉ ?
 10. C

  tác dụng của JRE?

  mình thấy nói đến JRE nhưng mình chạy chương trình chỉ cài đặt JDK là chạy được rồi,vậy mình muốn hỏi JRE có tác dụng gì? và tại sao phải dùng nó?
 11. C

  làm thế nào để sử dụng netbean để thực thi jsp/servlet ?

  Ðề: làm thế nào để sử dụng netbean để thực thi jsp/servlet ? minh thử lại rồi,chạy được với glassfish rồi,thế tomcat bị lỗi thì làm thế nào nhỉ?giúp mình với
 12. C

  làm thế nào để sử dụng netbean để thực thi jsp/servlet ?

  Ðề: làm thế nào để sử dụng netbean để thực thi jsp/servlet ? minh làm như bạn nói nhưng cũng không được.nó build thành công nhưng khi chạy chẳng được.liệu có phải cài thêm phần nào khác ngoài jdk j2se không?
 13. C

  cần cài đạt gì để học java

  cho hỏi làm jsp/servlet thì cần cài đặt những công cụ gì,có thể cài đạt jdk j2se được không?
 14. C

  không chạy được jsp/servlet trên netbeans

  mình tạo file servlet trên netbeans thì bị báo nỗi này : Starting Tomcat process... Waiting for Tomcat... Tomcat server started. In-place deployment at H:\myjava\web2\build\web...
 15. C

  ban ơi cho mình hỏi các sử dụng netbeans để chạy jsp/servlet thế nào.mình thấy bảo netbeans có...

  ban ơi cho mình hỏi các sử dụng netbeans để chạy jsp/servlet thế nào.mình thấy bảo netbeans có sẵn tomcat rồi,ta chỉ cần viết bình thường mà sao mình tao file servlet lại không chạy được nó báo nỗi là : Starting Tomcat process... Waiting for Tomcat... Tomcat server started. In-place...