Recent content by copper123

 1. C

  [Hỏi JSP] Cảnh chèn nội dung vào CKeditor để chỉnh sửa nội dung.

  Code ttrang nhập tin : <html> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8"> <title>JSP Page</title> </head> <% FCKeditor fckEditor = new FCKeditor(request, "EditorDefault"); %> <body> <form...
 2. C

  [Hỏi JSP] Cảnh chèn nội dung vào CKeditor để chỉnh sửa nội dung.

  Mình dùng ckeditor để viết bài viết xong rồi lưu vào database, nếu mình muốn chỉnh sửa nội dung thì làm sao để lấy nội dung truyền vào ckeditor để chỉnh sửa , mong a e hướng dẫn.
 3. C

  anh có thể cho em một vài ví dụ về lập trình ứng dụng web với java k,(với JSP ta có thể làm đc...

  anh có thể cho em một vài ví dụ về lập trình ứng dụng web với java k,(với JSP ta có thể làm đc những web gì???).thanks a