cocain

Chữ ký

Console::WriteLine("Do u love me?");
Console::ReadLine("^[ILOVEU]");

Điểm thành tích

  1. 1

    Bài gửi đầu tiên

    Điểm Thành Tích này được ghi nhận mỗi khi bạn gửi một bài trên diễn đàn