CSDL cho java

Thảo luận về lập trình java với database

Java DB - derby

Đây là CSDL mở dành cho java, rất phù hợp dùng để nhúm vào các ứng dụng desktop của java
2
Chủ đề
13
Bài viết
2
Chủ đề
13
Bài viết

MS SQL Server

CSDL mạnh của Microsoft
124
Chủ đề
694
Bài viết
124
Chủ đề
694
Bài viết

My sql

CSDL mở rất thông dụng và hiệu quả
92
Chủ đề
420
Bài viết
92
Chủ đề
420
Bài viết

CSDL Sqlite

2
Chủ đề
5
Bài viết
2
Chủ đề
5
Bài viết
Lượt trả lời
4
Lượt xem
1K
Reviews
0
Lượt trả lời
0
Lượt xem
815
Reviews
0
Lượt trả lời
5
Lượt xem
2K
Reviews
0
Lượt trả lời
3
Lượt xem
831
Reviews
0
Lượt trả lời
2
Lượt xem
727
Reviews
0
Lượt trả lời
2
Lượt xem
534
Reviews
0
Lượt trả lời
0
Lượt xem
451
Reviews
0
Lượt trả lời
2
Lượt xem
688
Reviews
0
Lượt trả lời
1
Lượt xem
749
Reviews
0
Lượt trả lời
2
Lượt xem
3K
Reviews
0
Lượt trả lời
2
Lượt xem
512
Reviews
0
Lượt trả lời
2
Lượt xem
1K
Reviews
0