CSDL cho java

Thảo luận về lập trình java với database

Java DB - derby

Đây là CSDL mở dành cho java, rất phù hợp dùng để nhúm vào các ứng dụng desktop của java
3
Chủ đề
15
Bài viết
3
Chủ đề
15
Bài viết

My sql

CSDL mở rất thông dụng và hiệu quả
92
Chủ đề
420
Bài viết
92
Chủ đề
420
Bài viết

CSDL Sqlite

2
Chủ đề
5
Bài viết
2
Chủ đề
5
Bài viết
Lượt trả lời
1
Lượt xem
312
Reviews
0
Lượt trả lời
1
Lượt xem
151
Reviews
0
Lượt trả lời
2
Lượt xem
482
Reviews
0
Lượt trả lời
2
Lượt xem
538
Reviews
0
Lượt trả lời
1
Lượt xem
774
Reviews
0
Lượt trả lời
1
Lượt xem
658
Reviews
0
Lượt trả lời
4
Lượt xem
428
Reviews
0
Lượt trả lời
2
Lượt xem
983
Reviews
0
Lượt trả lời
7
Lượt xem
947
Reviews
0
Lượt trả lời
7
Lượt xem
816
Reviews
0
Lượt trả lời
1
Lượt xem
395
Reviews
0
Lượt trả lời
0
Lượt xem
471
Reviews
0
Lượt trả lời
1
Lượt xem
409
Reviews
0
Lượt trả lời
0
Lượt xem
885
Reviews
0