Thử thách giải mã, 3 bài thơ tứ tuyệt, level 1 [Đã giải mã bởi: geminious và xomcomon]

Discussion in 'Dự Án Text To Code Decryption' started by JackV, 20/12/10.

 1. JackV

  JackV Administrator Staff Member

  Các bạn thấy sau đây là nội dung 3 bài thơ tứ tuyệt
  PHP:
  856326521563915260632642

  7332805244862446524617865278763278523880248852488886244652658068
  15135238322446524380245278808152448052438638524680244658
  63248852325278808152134152418052558024526580248868
  858024527880815238865244863852788813522480815238888024464552


  264073521963

  4041524332862452241341524480523432862446528886523888861768
  1980526532867852783224465255171324523888808152488880205224861758
  858624524332863852768617522480415276861752408032524332863868
  21785224881713325278768624465244805224861752433286245255861758


  1532862446527832

  404152881324524413245241802446527888138652244680245288868052653280
  158617520032808152441752787686175240802446528081524032862446524132
  151724885238322446524413206852248832244652788886175248888624465281133252243280
  191752558024465243328624520032805244325278328624465278328252
  Được biết tiêu đề các bài thơ in hoa và cả 3 bài thơ đã được chuyển về tiếng việt không dấu.

  Tất cả ký tự đã được mã hóa theo quy tắc 2 con số đại diện 1 ký tự và bạn biết chắc chắn các ký tự và con số đại diện cho nó tương ứng như sau
  PHP:
      13    e
      40    E
      41    m
      43    b
      44    d
      45    
  ?
      
  52     (Khoảng trắng)
      
  58    .
      
  68    ,
      
  81    y
      82    
  !
  Bạn đã biết như thế thì bạn sẽ làm gì để giải mã nội dung, kết quả sẽ là 3 bài thơ cùng với sự ngưỡng mộ của mọi người?
  1. Chờ xem người đó là ai
  2. Cố gắng đoán xem đó là bài thơ nào để thử sai
  3. Tìm hiểu xác xuất để kiểm thử mà không cần dùng Find and Replace để kiểm tra.
  4. Dùng word, notepad++, ... để sử dụng Find and Replace cho đến khi tìm ra kết quả
  5. Viết một chương trình hỗ trợ giải mã như http://congdongjava.com/showthread.php?t=1314 để giải mã thuận tiện hơn là Find and Replace

  Nếu bạn là một lập trình viên, hãy thể hiện bản lĩnh nhé.

  Tớ cũng chờ thử thách từ bạn ;) welcome
  - Phần mềm mã hóa văn bản: http://congdongjava.com/showthread.php?t=1314
  - Gợi ý về phần mềm hỗ trợ giải mãi: http://congdongjava.com/showthread.php?t=1291
  - Chúng ta trao đổi các giải thuật tốt để phát triển phần mềm http://congdongjava.com/showthread.php?t=1306

  Thử thách của bạn, hãy gởi vào đây http://congdongjava.com/forumdisplay.php?f=94 tham gia phần chơi đầy tư duy nào ;)
 2. geminious

  geminious Member

  Ðề: Thử thách giải mã, 3 bài thơ tứ tuyệt, level 1 (Dự án Text To Code Encryption)

  Đã giải xong:
  [userhide][​IMG][/userhide]

  Lỗi của chương trình mã hóa:
  [userhide]
  Lặp lại ký tự E = 40.
  Nếu áp dụng vào kết quả thì 40 sẽ đại diện cho 2 chữ cái liền là E và s [/userhide]
 3. JackV

  JackV Administrator Staff Member

  Bạn đã thành công, chúc mừng bạn.
  Chúng ta có thể tổ chức thi đấu với nhiều phần quà, nhưng các bạn nên tự viết cả chương trình mã hóa lẫn hỗ trợ giải mã để chúng ta bắt đầu.

  Ghi nhận lỗi mà bạn đã tìm ra, thật sự thì trong danh sách ký tự mã hóa và ký tự tương ứng không chứa chứ "s", cùng debug nhé ;)

  Theo bạn thì mức độ của đề như thế nào?

  Bạn cũng chia sẻ một chút về mức độ của đề khi cho nhiều gợi ý như vậy nhé :D
 4. dinhrau89

  dinhrau89 Member

  Ðề: Thử thách giải mã, 3 bài thơ tứ tuyệt, level 1 (Dự án Text To Code Encryption)

  không có quà cho người giải được à,nếu thế thì chán chit
 5. JackV

  JackV Administrator Staff Member

  Ðề: Thử thách giải mã, 3 bài thơ tứ tuyệt, level 1 (Dự án Text To Code Encryption)

  Sẽ có quà, nếu các bạn tham gia nhiều chúng ta sẽ tổ chức thi đấu.
 6. xomcomon

  xomcomon CongdongJava Dev Group

  Ðề: Thử thách giải mã, 3 bài thơ tứ tuyệt, level 1 (Dự án Text To Code Encryption)

  sáng nay đọc đề này thấy hấp dẫn ghê.
  đang làm thì đúng lúc bọn nó gọi đi liên hoan nên mới làm được cái sơ sài như này thôi. :D

  còn đang viết nốt cái form :D, rất vui được giao lưu với anh em :laugh 2:
  à mà sai chữ S trùng với E
 7. JackV

  JackV Administrator Staff Member

  Ðề: Thử thách giải mã, 3 bài thơ tứ tuyệt, level 1 [Đã giải mã bởi: geminious và xomcomon]

  Xin chúc mừng bạn xomcomon
  BQT sẽ có phỏng vấn nho nhỏ dành cho cả 2 bạn để chúng ta có những cuộc thi đấu hấp dẫn hơn.
 8. JackV

  JackV Administrator Staff Member

  Giờ mới nhìn lại nội dung chương trình của bạn @xomcomon
  Quả là cao thủ trong top đầu đây, nhưng mà dạo này ít thấy online rồi.

  Bạn nào thích trò chơi này không?

Chia sẻ trang này