Làm thế nào để thiết lập <spring: message code =/> trong ajax

Discussion in 'Xây dựng các ứng dụng Java khác, các vấn đề khác' started by otokajo, 6/9/17.

 1. otokajo

  otokajo New Member

  Làm thế nào để thiết lập <spring: message code =/> trong ajax

  Minh co 1 ham ajax nhu nay:
  $.ajax({
  url: "${contextPath}/call_logs/getAllCalledStatus",
  contentType: "application/json",
  success: function (result) {
  console.log("getAllCalledStatus: ", result);

  $.each(result, function (k, v) {
  if($("#status_").val() == v.value){
  $("#status").append('<option value=" '+ v.value +' " selected>' + v.label + '</option>');
  }else{
  $("#status").append('<option value="' + v.value + '">' + v.label + '</option>');
  }

  });
  },
  error: function (e) {
  console.log("ERROR: ", e);
  }
  });
  } );

  Minh muon thiet lap:
  $("#status").append('<option value="' + v.value + '">
  <spring:message code="' + v.label + '"/></option>');

  chen : <spring: message code =/> vao ma loi: ko nhan code="' + v.label + '". Cao thủ nào biết chỉ giáo với. Thank kiu nhiều.

Chia sẻ trang này