Java Native Interface... A try?

Discussion in 'Bài viết hướng dẫn JSE' started by Joe, 4/3/13.

 1. Mọi người cho em hỏi, đến bước 3, khi biên dịch file C/C++ thì nó báo lỗi là không có thư viện jni.h là sao ạ. EM đã để file HelloWorld.c vào cùng với thư mục của file HelloWorld.h tạo ra khi dịch java rồi.
 2. No. I use on ubuntu and I save project in Home/workspace/
  I save file HelloWorld.c in src where have HelloWorld.h, HelloWorld.class and file native.java.
 3. yes, it in /usr/lib/jni
  Now, What should I do ?
 4. Sorry but when I run file HelloWorld.c, it error "HelloWorld.h:2:30: fatal error: jni.h: No such file or directory "
 5. khangphamngoc90

  khangphamngoc90 Algorithms Master Staff Member

  @quan : Ubuntu/Linux biên dịch C/C++ mặc định qua gcc compiler. Em có thể tìm hiểu cấu trúc biên dịch của nó nhé ;)
 6. Em biên dịch nhưng lỗi mà, không tìm thấy file jni.h @
 7. khangphamngoc90

  khangphamngoc90 Algorithms Master Staff Member

  Đây là đoạn clip mình làm rất đơn giản trên Ubuntu các bạn có thể vừa xem vừa code theo ;)
  nguyenvanquan7826 and Joe like this.
 8. Nhưng em làm đến đoạn :
  Code:
  gcc -shared -fpic -I/usr/lib/jvm/jdk1.7.0/include -I/usr/lib/jvm/jdk1.7.0/include/linux Test.c -o libTest.so
  thì nó vẫn bảo là
  Code:
  Test.c:1:17: fatal error: jni.h: No such file or directory
  Liệu có phải đường dẫn của em sai?
 9. Em sửa được đường dẫn rồi, tạo được file libTest.so rồi nhưng thực thi java nó lại báo:

Chia sẻ trang này