Hiện thị văn bản html sử dụng javax.swing.JEditorPane

Discussion in 'Example by API' started by JackV, 13/2/11.

 1. JackV

  JackV Administrator Staff Member

  [​IMG]

  Code chính để thiết lập hiện thị văn bản html
  PHP:
          JEditorPane je = new JEditorPane();
          
  je.setContentType("text/html"); // content type, định dạng hiện thị văn bản là dạng text/html
          
  je.setText("<center>Chào mừng bạn đến với <b>Cộng Đồng Java Việt Nam</b><br><img width='400' height='150' src='http://congdongjava.com/banner.jpg' />"); 
  Code mẫu
  PHP:
  import java.awt.BorderLayout;
  import java.awt.Container;
  import javax.swing.JEditorPane;
  import javax.swing.JFrame;

  /**
   *
   * @author Thanh Nhan <JackV at congdongjava.com>
   */
  public class JEditorPane_01 {
      public static 
  void main(String[] args) {
          
  JFrame jf = new JFrame("Congdongjava.com demo JEditorPane");
          
  JEditorPane je = new JEditorPane();
          
  Container con jf.getContentPane();
          
  con.setLayout(new BorderLayout());
          
  con.add(je);

          
  je.setContentType("text/html"); // content type, định dạng hiện thị văn bản là dạng text/html
          
  je.setText("<center>Chào mừng bạn đến với <b>Cộng Đồng Java Việt Nam</b><br><img width='400' height='150' src='http://congdongjava.com/banner.jpg' />");

          
  jf.setSize(420250);
          
  jf.setDefaultCloseOperation(jf.EXIT_ON_CLOSE);
          
  jf.setVisible(true);
      }

  }
  Ứng dụng
  • Hiện thị các văn bản dạng html
  • Hiện thị nội dung chat có hình ảnh
 2. JackV

  JackV Administrator Staff Member

  Ðề: Hiện thị văn bản html sử dụng JEditorPane

  Lưu ý: Khi bạn để hình trong thư mục images đặt bên cạnh file .java (.class) thì bạn phải sửa lại
  PHP:
  src='images/1.gif'
  thành
  PHP:
  src='"+url+"images/1.gif'
  với url như sau
  PHP:
  URL url=this.getClass().getResource("");
          
  jEditorPane1.setText(
                  
  "Đường dẫn tương đối <br> "
                  
  "<p>Smile 1 <img border='0' src='"+url+"images/1.gif' width='18' height='18'></p>"
                  
  "<p>Smile 2 <img border='0' src='"+url+"images/2.gif' width='18' height='18'></p>"
                  
  "<p>Smile 3 <img border='0' src='"+url+"images/3.gif' width='18' height='18'></p>")
  =====================
  Hiện tại mình chưa xác định được
  PHP:
  src='images/1.gif'
  thì đường dẫn tương đối này trỏ đi đâu.

Chia sẻ trang này