[Hướng dẫn Swing]Lấy dữ liệu đăng nhập ở class khác.

Discussion in 'Bài viết hướng dẫn JSE' started by JackV, 18/12/16.

 1. JackV

  JackV Administrator Staff Member

  Tình hình là thấy mấy anh bạn mới viết phần mềm hay hỏi cái vụ đăng nhập rồi lưu vào đâu và ở cửa sổ khác thì lấy thông tin ra như thế nào, đây là một demo
  overview.gif
  Demo này đơn giản
  Có một đối tượng lưu dữ liệu toàn cục GlobalData.java
  PHP:
  public class GlobalData {

      public static 
  String LOGGED_NAME;
  }
  sau khi đăng nhập thì gọi GlobalData.LOGGED_NAME = .... để lưu thông tin đăng nhập, sau này ở bất kỳ class nào chỉ cần gọi GlobalData.LOGGED_NAME là sử dụng được dữ liệu đăng nhập rồi.

  Về cái demo thì không dùng cái kiểu đăng nhập rồi mở cửa sổ khác, nó có
  • MainFrame.java cửa sổ chính, không có gì ngoài chỗ cho nó hiện thị 2 cái còn lại
  • PanelLogin.java cái đối tượng này chứa các control cho việc login, được tạo ra và gán vào MainFrame khi MainFrame được khởi tạo
  • PanelLogged.java chứa thông báo đăng nhập thành công với username gì, nó được tạo ra và add vào MainFrame khi đăng nhập thành công.
  Tương tự như đã viết cho [Java Soft] Phần mềm quản lý dược phẩm Cộng Đồng Java

Chia sẻ trang này