Giải mã "Mật mã Beale" tìm kho báu

Discussion in 'Dự Án Text To Code Decryption' started by JackV, 1/9/17.

  1. JackV

    JackV Administrator Staff Member

    cơ hội cho mọi người :D xem nội dung đã giải mã và cách giải mã tại https://en.wikipedia.org/wiki/Beale_ciphers

    Thấy nó cũng giống cái nội dung của dự án Text to code decryption này nên đưa về đây tham khảo, hee

Chia sẻ trang này