Cần giúp đỡ thuật toán tìm kiếm trường dữ liệu

Discussion in 'Xây dựng ứng dụng desktop standalone' started by Ngô Thành Trung, 1/6/17.

 1. Ngô Thành Trung

  Ngô Thành Trung New Member

  Mình có MySQL database như hình bên dưới:
  [​IMG]
  Và Frame như hình:
  [​IMG]

  Mình phải làm thế nào để có thể search ra các trường đáp ứng được nhiều điều kiện được nhập vào 3 textFeild kia và show ra bảng?
  Ví dụ như mình muốn tìm kiếm nhân viên ở class CA với mã số 001 chẳng hạn?
  Mình đã thử với lệnh AND trong MySQL nhưng cũng chỉ giải quyết được vấn đề tìm kiếm trên nhiều trường ở database. Còn về phần tìm kiếm với nhiều điều kiện thì không biết giải quyết thế nào?
  Đây là code:
  Code:
  public ArrayList<FilterArrayList> getFilterDatabase(String txtSearch){
      ArrayList<FilterArrayList> filterList = new ArrayList<FilterArrayList>();
      Connection connection = SQLConnection.ConnectDB();
      String sqlquery = "SELECT * FROM filter WHERE id LIKE '%"+txtSearch+"%' AND name LIKE '%"+txtSearch+"%' AND class LIKE '%"+txtSearch+"%'";
     
      Statement st;
      ResultSet rs;
     
      try{
        st = connection.createStatement();
        rs = st.executeQuery(sqlquery);
        FilterArrayList filter;
        while(rs.next()){
          filter = new FilterArrayList(
                        rs.getInt("stt"),
                        rs.getString("id"),
                        rs.getString("name"),
                        rs.getString("class")
                        );
          filterList.add(filter);
        }
      }catch(SQLException e){
       
      }
      return filterList;
    }
   
    public void Show_Filter_List(){
     
      ArrayList<FilterArrayList> listFilter = getFilterDatabase(txtID.getText());
      DefaultTableModel model = new DefaultTableModel();
      model.setColumnIdentifiers(new Object[]{"STT","ID","Name","Class"});
      // DefaultTableModel model = (DefaultTableModel)Table_Show_Filter.getModel();
      Object[] row = new Object[4];
     
      for (int i = 0; i < listFilter.size(); i++) {
        row[0] = listFilter.get(i).getSTT();
        row[1] = listFilter.get(i).getID();
        row[2] = listFilter.get(i).getName();
        row[3] = listFilter.get(i).getClass();
       
        model.addRow(row);
      }
      Table_Show_Filter.setModel(model);
    }

  Attached Files:

 2. JackV

  JackV Administrator Staff Member

  Sau câu lệnh
  Code:
  String sqlquery = "SELECT * FROM filter WHERE id LIKE '%"+txtSearch+"%' AND name LIKE '%"+txtSearch+"%' AND class LIKE '%"+txtSearch+"%'";
  cho câu lệnh
  Code:
  System.out.println(sqlquery);
  để xác định câu lệnh sql nhé, hình như vấn đề ở đó :)
  Ngô Thành Trung likes this.
 3. Ngô Thành Trung

  Ngô Thành Trung New Member

  Thank bạn! Thời gian qua mình bận mấy việc không tiện vào forum được. Mong bạn thông cảm :D
 4. nhokkokhoc

  nhokkokhoc New Member

  Bạn nên cho 1 ô search theo 1 điều kiện thôi, không mấy khi người ta tìm điều kiện như này, thỏa mãn cả 3 cái.

Chia sẻ trang này