Cơ sở dữ liệu cho từ điển tiếng Ede

Discussion in 'Java DB - derby' started by happiness, 6/1/17.

  1. happiness

    happiness New Member

  2. JackV

    JackV Administrator Staff Member

    Bạn có thể chọn bất kỳ CSDL nào có hỗ trợ unicode hoặc bạn kiểm tra xem kiểu chữ Ede cần bao nhiêu bit để lưu trữ một ký tự rồi chọn encode phù hợp và tìm các cơ sở dữ liệu phù hợp.

Chia sẻ trang này