Định dạng kiểu datetime và float trong SQL SERVER 2005

Discussion in 'MS SQL Server' started by tetuongrua, 5/11/11.

 1. tetuongrua

  tetuongrua Member

  Các bạn cho mình hỏi là trong SQL mình vó tạo một bảng HOADON trong SQL và có các cột sau:
  ngaynhap datetime
  soluong float

  (Ở cột soluong mình có tạo 1 giá trị cho nó là 13 và ở cột ngaynhap mình cho nó giá trị là 5/11/2011)
  Nhưng khi mình load nó vào jTable thì 13 chuyển thành 13.0 vậy có cách nào đưa nó về là 13 không vậy các bạn?.Còn ngaynhap thì mặc định nó lại thêm giờ,phút giây vào phía sau nên trông rất phiền phức.
  Khi mình load vào jTable thì mình đã chuyển nó thành dạng dd/mm/yyyy rồi và không cho nó có hiện giờ phút giây phía sau.Nhưng khi mình tạo report bằng ireport thì mình không biết phải định dạng như thế nào để cho nó không có giờ phút giây phía sau nữa.Mong mọi người giúp đỡ.Thân!
 2. Nancru

  Nancru CongDongJava Project Leader Staff Member

  Ðề: Định dạng kiểu datetime và float trong SQL SERVER 2005

  float thì ra dấu chấm là đúng rồi, nhưng khuyên bạn nên dùng kiểu real
  lúc trước cũng làm dạng hóa đơn này và chọn kiểu float
  nhập vào 147.789, nhưng vào db lại ra số khác

  còn cái vấn đề iReport, bạn có thể cài jasperReport, lúc chọn kiểu cho element TextField thì có thể định dạng cho nó
  hoặc
  PHP:
                          <jr:detailCell style="table 2_TD" height="20" rowSpan="1">
                              <
  textField pattern="dd/MM/yyyy" isBlankWhenNull="true">
                                  <
  reportElement x="0" y="0" width="58" height="20"/>
                                  <
  textElement textAlignment="Center" verticalAlignment="Middle">
                                      <
  font size="11"/>
                                  </
  textElement>
                                  <
  textFieldExpression class="java.sql.Timestamp"><![CDATA[$F{ExpiriedDate}]]></textFieldExpression>
                              </
  textField>
                          </
  jr:detailCell>
                      </
  jr:column>
 3. tetuongrua

  tetuongrua Member

  Ðề: Định dạng kiểu datetime và float trong SQL SERVER 2005

  Trong XML của ireport mình đặt đoạn code trên ở đâu vậy bạn,mình mở XML lên nhưng thấy có nhiều thứ nên không biết đặt ở đâu nữa?Thân
 4. Nancru

  Nancru CongDongJava Project Leader Staff Member

  Ðề: Định dạng kiểu datetime và float trong SQL SERVER 2005

  quan trọng là cái đoạn thẻ textField thôi, còn cái đoạn này mình copy ở phần talbe element

  tức là mỗi textField mỗi định dạng lại
 5. tetuongrua

  tetuongrua Member

  Ðề: Định dạng kiểu datetime và float trong SQL SERVER 2005

  Mình đã làm được.Hj Hj!!!!
 6. Nancru

  Nancru CongDongJava Project Leader Staff Member

  Ðề: Định dạng kiểu datetime và float trong SQL SERVER 2005

  Thanks đi chứ :-w :-w

Chia sẻ trang này