Cộng đồng Java Việt Nam | Java Việt Nam | Java SE, Java ME, Java EE, Android - Có Lỗi

 

Chú ý khi tạo bài viết mới:

- Gặp lỗi không thể tạo bài viết mới, vui lòng đọc Giới hạn quyền hạn một số box đối với thành viên

- Những post không phù hợp với Quy tắc hỗ trợ khi hoạt động trên cộng đồng java sẽ bị xóa bỏ.
- Không reply các post vi phạm Quy tắc vì các reply sẽ bị xóa bỏ cùng các post vi phạm